Rozliczanie straty z lat ubiegłych od 2019

Rozliczanie straty z lat ubiegłych od 2019

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadza z dniem 1 stycznia 2019 r. nowe zasady rozliczania straty podatkowej.  Zmianie ulega treść art. 9 ust. 3 ustawy...
Rozliczanie wydatków eksploatacyjnych od 2019

Rozliczanie wydatków eksploatacyjnych od 2019

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2019 roku możliwość ujmowania wydatków związanych z...
Zmiany w leasingu 2019

Zmiany w leasingu 2019

Co się zmieniło w zakresie leasingu i użytkowania firmowych samochodów osobowych? W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie firmowo (m.in. ewidencja przebiegu tak, jak dla celów VAT) kosztem nadal jest 100% wydatków eksploatacyjnych, m.in. paliwo. W przypadku aut...
Likwidacja kilometrówki dla samochodów prywatnych od 2019 roku

Likwidacja kilometrówki dla samochodów prywatnych od 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy związane ze zmianami w rozliczaniu prywatnych samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przez podatników. Jedną z tych zmian jest likwidacja kilometrówki dla samochodów prywatnych. Czy w związku z...