Usługi księgowe we Wrocławiu

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szereg usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Naszą ofertę kierujemy zarówno do firm prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółek osobowych i kapitałowych, a także osób prowadzących najem prywatny.

Szczegółowy zakres usług

Sumiennie wykonujemy działania z zakresu różnych form rozliczania podatkowego, w tym rozliczeń za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także ksiąg rachunkowych. Zakres naszych usług obejmuje również obsługę związaną z zagadnieniami kadrowymi i płacowymi. Udzielamy również porad związanych z rachunkowością oraz sporządzaniem odpowiednich umów.

Pomoc w rozpoczęciu działalności

Naszą ofertę kierujemy nie tylko do osób prowadzących już działalność gospodarczą. Doradzamy także klientom, którzy dopiero podjęli się tego zadania, a także pomagamy osobom, które dopiero planują założyć własną firmę. Doradzamy wówczas Państwu w wyborze odpowiedniej formy rozliczenia podatkowego i prowadzenia księgowości.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • Prowadzenie ewidencji ryczałtu
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzanie rocznych zeznać podatkowych PIT-28
 • Sporządzanie rejestrów VAT oraz deklaracji dla podatku od towarów i usług
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzanie rejestrów VAT oraz deklaracji dla podatku od towarów i usług
 • Sporządzanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS

Księgi rachunkowe

 • Przygotowanie planu kont
 • Opracowanie polityki rachunkowości
 • Ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług
 • Sporządzenie sprawozdań do GUS
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych

Płace, ZUS

 • Naliczanie płac
 • Sporządzanie list płac
 • Obliczanie podatków i składek ZUS od wynagrodzeń
 • Rejestrowanie, aktualizowanie i wyrejestrowywanie z ZUS
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji do ZUS
 • Sporządzanie informacji rocznych PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR
 • Reprezentowanie klienta w ZUS
 • Sporządzanie świadectw pracy oraz innych dokumentów np. zaświadczenia o zarobkach itp.

Biuro wirtualne

 • Adres do rejestracji siedziby
 • Odbiór korespondencji
 • Rejestrowanie odebranej korespondencji
 • Powiadamianie o odebranej korespondencji mailem oraz smsem
 • Przesyłanie mailem skanu odebranej korespondencji
 • Możliwość listownej wysyłki korespondencji na wskazany adres

Doradztwo oraz inne usługi

 • Pomoc przy zakładaniu, zawieszaniu, likwidacji i przekształcaniu jednoosobowych działalności gospodarczych. Przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i aktualizujących do urzędów skarbowych oraz centralnej ewidencji działalności gospodarczej
 • Pomoc przy zakładaniu, zawieszaniu i likwidacji spółek osobowych i kapitałowych, przygotowywanie dokumentów związanych z rejestracją czy aktualizacją danych spółek w ZUS, Urzędzie Skarbowym oraz KRS
 • Pomoc w przygotowywaniu umów, uchwał zarządu i protokołów
 • Doradztwo oraz analiza w zakresie wyboru optymalnej formy opodatkowania działalności gospodarczej
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
 • Przygotowywanie dokumentów na potrzeby wniosków kredytowych, firm ubezpieczeniowych czy firm leasingowych
 • Przygotowywanie analiz finansowych dotyczących bieżącej sytuacji finansowej firmy
 • Udzielanie porad w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku VAT i innych aktów prawnych związanych z podatkami
 • Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi w związku z czynnościami wyjaśniającymi i kontrolnymi oraz prowadzenie bieżących spraw klientów przed tymi organami

Prowadzimy obsługę księgową również w języku angielskim.