Podatek od towarów i usług (VAT) jest często nieodłącznym elementem działalności przedsiębiorstw i systemów podatkowych. Aby ułatwić rozliczanie podatku VAT, poprawić płynność finansową firm oraz uprościć procedury administracyjne, 5 czerwca 2023 roku opublikowano nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, znaną jako Slim VAT 3. Ta znacząca reforma przynosi szereg istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie systemu podatkowego i wpływają na przedsiębiorców w Polsce.

Slim VAT 3 – jakie zmiany niesie nowelizacja?

Jednym z głównych celów nowelizacji ustawy jest uproszczenie i przyspieszenie rozliczania podatku VAT. W ramach tych reform, wprowadzonych przez ustawę Slim VAT 3, przedsiębiorcy będą mogli korzystać z różnych ułatwień, które mają na celu zredukowanie biurokracji, ograniczenie formalności i usprawnienie procesów księgowych.

Podwyższenie limitu sprzedaży dla małych podatników

Jedną z kluczowych zmian jest podwyższenie limitu sprzedaży dla małych podatników z 1,2 mln euro do 2 mln euro. To oznacza, że większa liczba przedsiębiorców będzie mogła skorzystać z metod kasowych oraz rozliczeń kwartalnych w VAT, co przyczyni się do poprawy płynności finansowej firm. Zwiększenie tego limitu sprzedaży umożliwi mniejszym przedsiębiorstwom korzystanie z prostszych i mniej czasochłonnych procedur rozliczeniowych.

Zmniejszenie formalności

W zakresie obrotu międzynarodowego, nowelizacja Slim VAT 3 wprowadza reformy, które mają na celu zmniejszenie formalności. Jedną z najważniejszych jest zniesienie wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przy odliczaniu podatku naliczonego. Ta zmiana ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie transakcji międzynarodowych i ograniczy administracyjne obciążenia związane z rozliczeniami VAT.

Slim VAT 3 a fakturowanie

Uproszczenia dotyczą również fakturowania. Wprowadzone zostaną zmiany w zakresie raportowania rozliczeń dotyczących fakturowania, w tym dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu. Ponadto, przedsiębiorcy korzystający z kas rejestrujących będą mieli możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych, co przyczyni się do jeszcze większej elastyczności i usprawnienia prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Proces odliczania podatku naliczonego

Ustawa Slim VAT 3 ma również na celu usprawnienie procesu odliczania podatku naliczonego. Wprowadzone zostaną zmiany dotyczące kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących oraz likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego proporcji do odliczenia podatku naliczonego. Te zmiany zapewnią większą jasność i uproszczenia w procesie rozliczania VAT.

Slim VAT 3 – inne zmiany

Dodatkowo, ustawa Slim VAT 3 wprowadza szereg innych ułatwień, takich jak zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja odliczenia wynosi 100%, uproszczenia w dystrybucji paragonów elektronicznych, likwidacja opłat za wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) oraz wprowadzenie przeglądu wydatków do systemu finansów publicznych.

Slim VAT 3 – od kiedy?

Warto podkreślić, że większość zmian zawartych w ustawie Slim VAT 3 weszło w życie 1 lipca 2023 roku, choć niektóre przepisy będą miały odrębne daty wejścia w życie.

Opisane reformy, to najważniejsze zmiany, jakie weszły w życie w ramach Slim VAT 3. Mają one na celu przede wszystkim wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, poprawę płynności finansowej firm, a także zwiększenie efektywności i przejrzystości systemu podatkowego. Warto podkreślić, że przedsiębiorcy powinni być świadomi tych zmian i dostosować swoje działania do nowych przepisów, aby uniknąć ewentualnych sankcji i zagwarantować prawidłowe rozliczanie podatku VAT.

Podsumowując, ustawa Slim VAT 3 to niezwykle ważny krok w dążeniu do uproszczenia i usprawnienia systemu podatkowego w Polsce. Oczekuje się, że te reformy przyniosą korzyści nie tylko przedsiębiorcom, ale również organom podatkowym m.in. poprzez zwiększenie skuteczności, efektywności oraz przejrzystości wszelkich rozliczeń VAT.