Według planowanych zmian od 2023 roku zostanie całkowicie zlikwidowana możliwość opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu na zasadach ogólnych. Jedyną możliwą formą rozliczenia będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Co bardzo istotne, w przypadku nieruchomości mieszkalnych nabytych przed 31 grudnia 2021 roku, nie będzie możliwości ich amortyzacji.

Kolejną kluczową zmianą jest począwszy od stycznia 2023 obowiązek comiesięcznego przesyłania ksiąg rachunkowych oraz ewidencji środków trwałych do urzędu skarbowego.

To jednak nie koniec zmian, gdyż z początkiem stycznia 2023 ma zostać wprowadzona tzw. ukryta dywidenda co w dużym uproszczeniu może utrudnić możliwość fakturowania przez udziałowców lub zarząd w swoich działalnościach gospodarczych na rzecz „swoich” spółek. Zamysłem wprowadzonych zmian jest zmniejszenie możliwości wyciągania zysków ze spółek z pominięciem dywidendy.

Ponadto przedsiębiorcy będą zobligowani do wystawiania faktur w postaci ustrukturyzowanej przez serwery Ministerstwa Finansów.