Nowy Ład wprowadza w ostatnim czasie bardzo wiele zmian. Części z nich podlegają firmy i przedsiębiorstwa, jednak niektóre przepisy są istotne także dla osób indywidualnych. Wraz z początkiem stycznia 2023 roku wprowadzony zostanie limit B2C w kwocie 20.000 zł. Oznacza to, że przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych, jeśli kwota transakcji przekracza 20.000 zł, płatność musi być dokonana za pośrednictwem rachunku bankowego lub w formie bezgotówkowej (na przykład kartą).

W sytuacji, gdy przedsiębiorca przyjmie płatność od osoby fizycznej w kwocie powyżej 20.000 zł gotówką, będzie zobligowany do wykazania przychodu i w ramach sankcji do opodatkowania dodatkowej kwoty otrzymanej w formie gotówkowej. Co ciekawe, w nowych przepisach nie przewidziano kar nałożonych na konsumenta, który dokona płatności za pomocą gotówki.