Początek nowego roku niemal zawsze wiąże się z nadchodzącymi zmianami. Transformacje, jakie następują, bardzo często nie zależą od nas samych i ustalane są odgórnie. Mimo to, każdy z nas powinien być świadomy zachodzących przemian. W 2023 roku ewolucji uległy m.in. przepisy związane z pracą zdalną. Jakie zmiany zaszły? Czy jest się czego obawiać? Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Czym jest praca zdalna według nowych przepisów?

Według Kodeksu pracy praca zdalna to zarówno całkowite, jak i częściowe (hybrydowe) wykonywanie obowiązków pracowniczych w miejscu wskazanym przez pracownika (innym niż siedziba firmy). Co ważne, zdalne wykonywanie obowiązków może zostać określone zarówno w pierwszej umowie podpisywanej przez pracodawcę i pracownika, jak i w późniejszym okresie w ramach zmiany warunków umowy.

Ponadto homeoffice może zostać wprowadzony przez pracodawcę w przypadku stanu nadzwyczajnego czy epidemii.

Zasady wykonywania pracy zdalnej

Aktualnie wymaga się, aby pracodawca jasno określił zasady pracowania na odległość w porozumieniu z organizacjami zawodowymi lub w stworzonym przez siebie regulaminie. W szczególnych przypadkach dopuszcza się również dopuszczenie do pracy zdalnej po porozumieniu jedynie z pracownikiem lub określeniu zasad w poleceniu.

Kto może pracować zdalnie?

Pracownicy, którzy chcą podjąć się wykonywania obowiązków zawodowych na odległość, powinni złożyć do pracodawcy odpowiedni wniosek. Prawo takie przysługuje m.in. kobietom w ciąży, pracownikom wychowującym dziecko do 4. roku życia, rodzicom wychowującym niepełnosprawne dziecko oraz osobom sprawującym opiekę nad członkiem rodziny.

Od kiedy obowiązują przepisy?

Omówione przepisy obowiązują pracodawców i pracowników od 7 kwietnia 2023 roku, czyli weszły w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

Wykonywanie obowiązków zawodowych na odległość to stosunkowo nowe podejście w wielu zakładach. Rozwiązanie to ma zarówno wiele zalet, jak i wad. Przed złożeniem wniosku warto rozważyć pozytywne oraz negatywne strony takiej formy zatrudnienia oraz zapoznać się z dodatkowymi zagadnieniami pobocznymi, np. z kwestią kontroli trzeźwości pracowników wykonujących obowiązki na odległość.