Obsługa kadrowo-płacowa we Wrocławiu

Zgodne z prawem zatrudnianie pracowników, planowanie ich czasu pracy oraz wypłacanie im wynagrodzeń regulowane jest przez szereg przepisów, które regularnie podlegają zmianom i nowelizacjom. Nie każda firma ma w swoich strukturach dedykowany dział kadrowy – dla tego typu przedsiębiorstw gwarancją dopełnienia wszystkich procedur będzie współpraca z doświadczonym biurem księgowym.

Oferowana przez nasze biuro obsługa kadrowo-płacowa obejmuje między innymi:

  • Naliczanie płac
  • Sporządzanie list płac
  • Obliczanie podatków i składek ZUS od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców
  • Rejestrowanie, aktualizowanie i wyrejestrowywanie pracowników i zleceniobiorców z ZUS
  • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
  • Sporządzanie deklaracji rocznych: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR
  • Reprezentowanie klientów w ZUS
  • Sporządzanie świadectw pracy oraz innych dokumentów np. zaświadczenie o zarobkach itp.

Oferta naszego biura jest elastyczna – zakres usług zawsze dopasowany jest w pełni do indywidualnych potrzeb każdego klienta. W pełni dbamy również o poufność powierzanych nam danych.

Outsourcing kadrowo-płacowy jest dla wielu firm szansą na zredukowanie wielu wydatków związanych z zagospodarowaniem odpowiedniej powierzchni biurowej, utrzymaniem etatów czy zakupem potrzebnego sprzętu i oprogramowania. Miesięczny koszt obsługi na ogół jest stały i łatwy do zaplanowania w firmowym budżecie. Niektóre przedsiębiorstwa decydują się na takie rozwiązanie ze względu na oszczędność czasu – zamiast angażować się w kwestie administracyjne, zarówno pracownicy jak i zarząd mogą skupić się na własnych obowiązkach i realizacji celów biznesowych firmy.

Dla wielu przedsiębiorców powierzanie obsługi kadrowo-płacowej zewnętrznym firmom jest po prostu wygodne. Odpowiedzialność przed Urzędem Skarbowym czy ZUS-em częściowo przeniesiona zostaje na pracowników biura i to oni dokładają wszelkich starań, aby wszystkie rozliczenia i zeznania składane były w terminie, w zgodzie z obowiązującymi przepisami.