Pełna księgowość – Biuro we Wrocławiu

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają rozliczania się za pomocą pełnej księgowości. Jednym ze sposobów spełnienia tego obowiązku jest outsourcing. Swoje usługi oferujemy klientom prowadzącym działalność o dowolnym profilu, różnych formach prawnych, funkcjonujących we wszystkich branżach.

Prowadzenie pełnej księgowości, w uproszczeniu, polega na zbieraniu wartości, na podstawie których ustala się rozliczanie podatku dochodowego oraz informacji na temat wszystkich ruchów finansowych zachodzących w obrębie danej działalności. Odnotowany musi być każdy ruch, nie ważne, czy ma on wpływ na dochody przedsiębiorstwa. W ramach tej metody rozliczania utworzona musi być odpowiednia liczba kont syntetycznych i analitycznych.

W obrębie naszych usług znajduje się:

 • przygotowanie planu kont pod indywidualne potrzeby klienta oraz rodzaj prowadzonej przez firmę działalności – dostosowanie analityki kont pod informacje, jakich klient oczekuje od księgowości m.in. podział kosztów bezpośrednich na poszczególne kontrakty/zlecenia, rozbicie pozycji kosztów na analityki np. wydzielenie z usług obcych kosztów logistycznych, najmu itp.,
 • opracowanie polityki rachunkowości w porozumieniu z klientem w taki sposób, aby była ona jak najbardziej korzystna dla firmy oraz uwzględniała charakterystykę i specyfikę prowadzonej działalności,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • dostosowywanie terminów wyliczenia podatków do potrzeb klienta,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie rejestrów VAT oraz deklaracji na potrzeby podatku od towaru i usług, a także przygotowywanie plików JPK (jednolitych plików kontrolnych),
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • sporządzanie e-sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie sprawozdań zarządu oraz uchwał walnego zgromadzenia wspólników (na życzenie klienta),
 • bieżące informowanie o wynikach finansowych firmy.

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Obowiązek jej prowadzenia jest nałożony przez ustawę o rachunkowości. Spoczywa na spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, komandytowo akcyjnych oraz obcokrajowcach prowadzących swoją działalność na terenie Polski i firmach zagranicznych mających swoje oddziały w kraju.
Kolejna grupa firm, które muszą rozliczać się również pełną księgowością to przedsiębiorstwa prowadzone w innych formach niż wyżej wymienione, które do tej pory korzystały z uproszczonej księgowości, ale ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i usług powiększone o przychody z operacji finansowych przekroczyły równowartość 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki po kursie ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok, za który zacznie obowiązywać pełna księgowość.