Obowiązkowy split payment

Obowiązkowy split payment

Z dniem 1 listopada 2019 roku w życie wszedł tak zwany obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności). Polega on na rozdzieleniu płatności za fakturę na dwie części – kwotę netto oraz podatek VAT konkretnej transakcji. Kwota brutto trafia na rachunek...