Zmiany w strukturach JPK VAT od lipca tego roku

Zmiany w strukturach JPK VAT od lipca tego roku

Z dniem 1 lipca 2021 roku weszły w życie uaktualnione przepisy dotyczące JPK_VAT. W ramach nowelizacji zmieniło się kilka ważnych zasad z zakresu wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych do Urzędu Skarbowego. Jedną z ważniejszych informacji jest fakt, że nie ma już...
Slim VAT

Slim VAT

Epidemia COVID-19 sprawiła, że polski rząd przez bardzo długi czas koncentrował się jedynie na chwilowej i doraźnej pomocy przedsiębiorcom. Faktem jest jednak, że tym, co w rzeczywisty sposób pozwoli na racjonalne i efektywne zarządzanie gospodarką jest myślenie...
JPK_VAT

JPK_VAT

W celu usprawnienia całego systemu podatkowego, Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wprowadzenie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Są to księgi oraz dokumenty księgowe prowadzone za pomocą odpowiednich programów informatycznych, które są przekazywane...
Nowa matryca stawek VAT

Nowa matryca stawek VAT

Wraz z początkiem lipca w życie weszły nowe przepisy dotyczące stawek VAT. Do tej pory nabywane dobra podlegały klasyfikacji PKWiU 2008 oraz PKWiU 2015. Nowe rozporządzenie nosi nazwę nomenklatury scalonej (CN), a jej głównym zadaniem jest uporządkowanie towarów na...
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Od października 2019 roku na terenie całego kraju funkcjonuje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Choć działa on już od kilku miesięcy, pełen zakres możliwości pokaże dopiero 13 lipca 2020 roku. To właśnie do tego dnia wszystkie wymagane przepisami prawa...
Obowiązkowy split payment

Obowiązkowy split payment

Z dniem 1 listopada 2019 roku w życie wszedł tak zwany obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności). Polega on na rozdzieleniu płatności za fakturę na dwie części – kwotę netto oraz podatek VAT konkretnej transakcji. Kwota brutto trafia na rachunek...