W 2023 roku w prawie polskim pojawiły się pewne reformy dotyczące podatków. Jako że prawo podatkowe dotyczy niemal każdego obywatela kraju i wpływa na sytuację finansową wielu z nas, zdecydowanie warto zapoznać się z reformami, jakie miały miejsce. W poniższym artykule pokrótce omówimy najważniejsze zmiany podatkowe, które zostały wprowadzone w Polsce w 2023 roku.

Zmiany w PIT

W 2023 roku limit kosztów uzyskania przychodów dla pracowników wynosi 250 zł miesięcznie, a rocznie łącznie 3000 zł (w niektórych szczególnych przypadkach kwota roczna może wzrosnąć nawet do 5400 zł za konkretny rok podatkowy). Oznacza to, że pracownicy mogą odliczyć większą część swoich kosztów związanych z pracą. Oprócz zmian w zakresie stawek i progów podatkowych wprowadzono również nowe ulgi podatkowe, które mają na celu wspieranie różnych grup społecznych, m.in. rodzin z dziećmi czy osób niepełnosprawnych.

Nowa podstawa opodatkowania VAT

Kolejna reforma dotyczy VAT-u. Od 2023 roku nową podstawą opodatkowania VAT jest wartość sprzedaży netto, a nie jak dotychczas wartość brutto. Oznacza to, że VAT jest naliczany na podstawie ceny netto, a dopiero potem następuje dodanie podatku VAT. Skąd ta zmiana? Ma ona na celu uproszczenie obliczeń podatkowych dla przedsiębiorców.

Zmiany w opodatkowaniu nieruchomości

Od 2023 roku opodatkowanie nieruchomości jest oparte na wartości rynkowej nieruchomości, a nie jak dotychczas na wartości katastralnej. Oznacza to, że właściciele nieruchomości są zmuszeni płacić wyższe podatki, jeśli wartość ich nieruchomości wzrosła.

Podsumowując, polski rząd w 2023 roku wprowadził kilka istotnych reform podatkowych, które wpływają na sytuację finansową wielu ludzi. Zmiany dotyczące podatku dochodowego, reformy skupiające się na opodatkowaniu nieruchomości czy nowa podstawa opodatkowania VAT to tylko niektóre z nich. Warto zatem zwrócić uwagę na zmiany, które miały miejsce w naszym prawie, dostosować swoje finanse do nowych przepisów, a także poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.