Z dniem 1 lutego 2020 jeszcze więcej przedsiębiorców będzie miało możliwość opłacania niższych składek za ubezpieczenia społeczne. To właśnie w tym dniu w życie wejdzie tzw. „mały ZUS plus”, który pozwoli na opłacanie składek proporcjonalnych do przychodu. Program jest efektem sygnałów wysyłanych przez mikroprzedsiębiorstwa, które zwracały uwagę na fakt, iż wysokość opłat przeznaczanych na ZUS nie jest skorelowana z ich możliwościami finansowymi.

 

Kto skorzysta z ulgi i co dokładnie się zmieni?

 

Do tej pory z ulgi mogły skorzystać przedsiębiorstwa, których całkowity dochód za poprzedni rok nie przekroczył 67 500 zł. Nowy program obejmie także firmy, które w 2019 roku osiągnęły przychód nie większy niż 120 tysięcy złotych. Oczywiście podstawą do uznania ulgi jest ujawnienie zarobku z ubiegłego roku, w trakcie którego firma powinna funkcjonować przez co najmniej 60 dni.

Według wstępnych szacunków wynika, że z programu „mały ZUS plus” będzie mogło skorzystać ok. 320 tys. przedsiębiorców. Wiadomo już, że niezbędne składki będą proporcjonalne do dochodu firmy – im niższe przychody tym mniejsze opłaty na ubezpieczenie.

 

Jakie są ograniczenia?

 

Ważną informacją jest fakt, że z „małego ZUS-u plus” nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku rozliczali się w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia z podatku VAT. Co więcej, z programu nie będą mogły skorzystać także osoby wykonujące usługi na rzecz swoich poprzednich pracodawców. Ograniczony jest także czas – niższe składki można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 5 lat.

 

Jak skorzystać z niższych składek ZUS?

 

Wniosek o opłacanie niższych składek musi zostać złożony do 29 lutego 2020 roku, a w kolejnych latach do ostatniego dnia stycznia. Poza deklaracją o przychodach uzyskanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, przedsiębiorca powinien także przekazać informację na temat dotychczasowych form opodatkowania. Będzie to przebiegało na identycznych zasadach jak do tej pory – w imiennym raporcie miesięcznym lub w deklaracji rozliczeniowej.