W 2022 roku czekają nas znaczące zmiany w zakresie składek zdrowotnych.

Zmianie ulegną przede wszystkim stawki.

Osoby rozliczające się na zasadach ogólnych będą podlegać składce wynoszącej 9 procent dochodu w danym miesiącu. Natomiast przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym 19 procent zapłacą składkę w wysokości 4,9 procent swojego dochodu w konkretnym miesiącu. W przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych składka wyniesie: do 60 tys. zł przychodu – 335,94 zł miesięcznie, od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 559,89 zł, powyżej 300 tys. zł przychodu – 1007,81 zł.

Dodatkowo niezwykle istotna sprawa to wysokość minimalnej składki zdrowotnej, która od nowego roku będzie wynosić 270 zł. Podlegać jej będą osoby, których miesięczny dochód nie przekroczył 3 010 zł dla zasad ogólnych lub 5528,57 zł dla opodatkowania podatkiem liniowym . W przypadku pracowników wysokość składki nie ulega zmianie i nadal będzie wynosić 9 procent podstawy. Zarówno w przypadku przedsiębiorców jak i pracowników nie będzie możliwości odliczenia od podatku 7,75 procent składki od podatku jak dotychczas.