Zbliżające się święta to dla wielu firm czas, w którym kupują one różnego rodzaju ozdoby, jak choinki, bombki czy też inne dekoracje. Zapewne część przedsiębiorców zastanawia się czy tego typu wydatki można ująć w kosztach, a także czy przeprowadzone transakcje można rozliczyć na gruncie podatku dochodowego?

Co na to przepisy?

Zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszt podatkowy uznaje się wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania przychodów lub też zabezpieczenia źródła przychodów. W tym przypadku ozdoby świąteczne jedynie w sposób pośredni mogą przyczynić się do wzrostu dochodów przedsiębiorstwa. Tego typu akcesoria sprzyjają miłej atmosferze w biurze, a dodatkowo mogą sprawić, że klienci zdecydowanie chętniej będą pojawiać się w firmie, co w czasach dużej konkurencyjności jest niezwykle istotne.

Sytuacja jest bardziej skomplikowana w momencie, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona w domu lub mieszkaniu przedsiębiorcy. Decydując się na ujęcie tego typu wydatków świątecznych w kosztach działalności należy być przygotowanym, że odpowiednie organy podatkowe mogą chcieć zweryfikować czy wspomniane akcesoria nie noszą cech wydatku prywatnego.

Wydatki na reklamę, a reprezentację

Mówiąc o wydatkach przeznaczanych na funkcjonowanie firmy należy rozgraniczyć dwa często pojawiające się określenia związane z kosztami. Chodzi przede wszystkim o wydatki na reklamę oraz na reprezentację firmy. Wydatki na reklamę to w głównej mierze koszty zakupu banerów, wynajmu miejsca na afisze czy też promocji w internecie. Wydawane kwoty mogą w sposób bezpośredni przekształcić się na pozyskanie klienta, a tym samym na zwiększenie dochodu, dlatego też mogą znaleźć się w zestawieniu kosztów firmowych.

Sytuacja jednak zmienia się w momencie, gdy mówimy o wydatkach przeznaczanych na reprezentację firmy. Tego typu koszty są ponoszone przede wszystkim w celu ukazania wystawności w celu wywołania dobrego wrażenia. W tym przypadku mówimy o wydatkach, które są nadmierne i mogą być ponoszone na rzecz wybranej grupy klientów. Dlatego też w tym przypadku nie powinny być one zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.