Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z licznymi kosztami. Pokryć należy nie tylko wynagrodzenie oraz ubezpieczenie swoich pracowników, ale także zakup różnego rodzaju sprzętów, takich jak samochód służbowy, komputer czy telefon. Nie wszyscy przedsiębiorcy (zwłaszcza u progu prowadzenia firmy) są w stanie pokryć tego typu wydatki, dlatego decydują się oni na wprowadzenie do firmy swoich prywatnych sprzętów, które pomogą w normalnym prowadzeniu działalności.

Coś, co jest niezwykle istotne to fakt, że od 2022 roku przy wprowadzaniu do firmy swojego prywatnego majątku, będzie on wyceniany w cenie nabycia, nie większej jednak od obecnej wartości rynkowej, a nie jak dotychczas, na podstawie historycznego dokumentu zakupu. W takiej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniej analizy, w celu ustalenia oraz prawidłowego udokumentowania obecnej wartości rynkowej.