W celu usprawnienia całego systemu podatkowego, Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wprowadzenie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Są to księgi oraz dokumenty księgowe prowadzone za pomocą odpowiednich programów informatycznych, które są przekazywane właściwemu organowi podatkowemu. W ramach prowadzonych działań, ewidencja zakupów i sprzedaży (JPK_VAT) ma być przekazywana co miesiąc, natomiast pozostałe dokumenty, jak na przykład księgi rachunkowe, wyciągi bankowe czy też ryczałt, wyłącznie na żądanie odpowiednich urzędów podatkowych.

Z czego składa się JPK?

Jednolity Plik Kontrolny składa się z trzech głównych części. Pierwszą z nich stanowią informacje na temat przedsiębiorstwa, a także dane dotyczące daty utworzenia pliku. Część druga, merytoryczna, zawiera wszelkie informacje na temat zdarzeń gospodarczych zarejestrowanych w danym okresie. W zależności od struktury danego JPK, poszczególne dane mogą się od siebie różnić i zawierać inne informacje, jednak Jednolity Plik Kontrolny VAT skupia się przede wszystkim na przeprowadzonych zakupach oraz sprzedażach. Część trzecia, kontrolna, została opracowana w celu zweryfikowania poprawności wszystkich danych.

JPK_VAT w czasach pandemii

Nowy Jednolity Plik Kontrolny miał wejść w życie w kwietniu 2020 roku, jednak w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej termin ten został przesunięty na październik tego roku. Bardzo ważną informacją jest fakt, że w przeciwieństwie do obecnie obowiązującego JPK_VAT, nowa struktura będzie obowiązywać wszystkie podmioty będące podatnikami VAT, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa. Na uwagę zasługuje informacja, że korekty Jednolitych Plików Kontrolnych za okresy wcześniejsze będą dokonywane jeszcze w ramach poprzedniej struktury JPK_VAT. W porównaniu z obecnie obowiązującymi deklaracjami, na nowych znajdą się różnego rodzaju symbole. To właśnie one będą informować odpowiednie organy podatkowe o rodzaju transakcji, na przykład sprzedaży wysyłkowej czy też transakcji z podmiotem powiązanym.