Tak zwany “Nowy Ład” u progu 2022 roku przynosi szereg zmian w prawie podatkowym. I choć wiele kwestii jest jeszcze niejasnych, już teraz można powiedzieć, że zmianie ulegnie między innymi kwota dochodu wolna od podatku. W latach 2009-2016 wynosiła ona 3.091 zł, następnie wzrastała do 6.600 zł oraz 8.000 zł, a od tego roku kwota dochodu wolna od podatku wynosić będzie 30.000 zł. Oznacza to, że jeśli w danym roku rozliczeniowym dochody podatnika nie przekroczą 30.000 zł, nie będzie konieczności opłacania podatku dochodowego. Co więcej, w sytuacji, gdy w trakcie roku uiszczaliśmy zaliczki na podatek dochodowy, a finalny dochód roczny będzie wynosił poniżej 30 000 zł, wpłacone zaliczki zostaną w całości zwrócone.

Przesunięcie I progu podatkowego

Bardzo ważną informacją jest również fakt, że wraz z “Nowym Ładem” przesunięciu uległ I próg podatkowy. Dotychczas wynosił on 85.528 zł, jednak wraz z 2022 rokiem próg ten znajduje się na poziomie 120.000 zł. Bez zmian pozostają natomiast stawki podatku dochodowego. W przypadku I progu wynosi ona 17%, natomiast w II progu wynosi 32%.