Rok 2021 przyniósł sporo zmian w prawie podatkowym. Nowelizacje nastąpiły także w ryczałcie od przychodów, bowiem od stycznia z rozliczeń w tej formie może korzystać znacznie więcej podatników niż było to dotychczas. Wprowadzone zmiany sprawiają, że warto wybrać właśnie ryczałt, jako podstawę w rozliczaniu zamiast zasad ogólnych czy też zamiast podatku liniowego.

Czego dotyczą zmiany?

Zmiany, jakie nastąpiły w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych w 2021 roku dotyczą przede wszystkim maksymalnej kwoty rozliczeń. Do tej pory w myśl tej konkretnej formy mogli się rozliczać prowadzący działalność gospodarczą, którzy w ciągu roku osiągnęli maksymalnie 250 tys. euro dochodu. Po zmianach kwota ta wynosi aż 2 mln. euro, co oznacza, że znacznie więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z ryczałtu, jako podstawowej formy rozliczeń. Przyjęte zmiany powodują więc, że z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w roku 2021 mogą korzystać podatnicy, którzy w poprzednim roku uzyskali przychody w wysokości nieprzekraczającej 9 030 600 zł.

Ponadto ważną informacją jest fakt, że z tego typu rozliczeń może skorzystać teraz wielu przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w branżach, które dotychczas nie podlegały ryczałtowi.

Kto nie skorzysta z ryczałtu?

Istnieją przedsiębiorstwa, które mimo wprowadzonych zmian nadal nie będą mogły skorzystać z ryczałtu. Są to przede wszystkim firmy korzystające z karty podatkowej, właściciele aptek, prowadzący działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, a także kierujący działalnością w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Stawki podatku

W ramach przyjętych zmian uaktualniono branże działające w tak zwanych wolnych zawodach. Pracujące w nich osoby są objęte podatkiem wynoszącym 17%. Podatkowi wynoszącemu 15% podlegają osoby świadczące różnego rodzaju usługi, takie jak reprodukcja komputerowych nośników informacji, pośrednictwo w sprzedaży motocykli oraz części do nich, a także pośrednictwo w sprzedaży hurtowej. Pozostałe stawki to kolejno 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%. Podlegają im między innymi usługi kupna i sprzedaży nieruchomości na użytek własny, wynajem samochodów osobowych, a ponadto także usługi gastronomiczne i budowlane.