Wraz z początkiem stycznia 2022 roku zmianie uległy zasady wykupu majątku z leasingu. Oznacza to, że przedsiębiorcy stracili możliwość korzystania z wykupu prywatnego, który pozwalałby na sprzedaż np. samochodu osobowego bez żadnych podatków. Do tej pory leasingobiorcy mogli prywatnie wykupić samochód po zakończeniu umowy leasingowej, a następnie odsprzedać je innej osobie po pół roku użytkowania bez konieczności płacenia podatku dochodowego. Od stycznia 2022 roku przepisy te zostały diametralnie zmienione i od tej chwili prawo wydłuża ten okres aż do 6 lat. Chcąc więc sprzedać samochód przed ich upływem konieczne jest zapłacenie podatku od wartości pojazdu.

Zmianie uległ także podatek VAT. Do tej chwili obliczany był on na podstawie ostatniej raty leasingowej. W myśl nowych przepisów, w przypadku zakupu pojazdu do majątku prywatnego, podatek będzie płacony od realnej wartości rynkowej auta, a nie od wartości wykupu. Przepisy te mogą ostatecznie doprowadzić do zmiany preferencji przedsiębiorców
odnośnie formy finansowania.