Rok 2022 przyniesie nam liczne zmiany w składce zdrowotnej, której podlegać będą nie tylko pracownicy i przedsiębiorcy, ale również członkowie zarządu spółki. Obecnie z tytułu powołania członka zarządu lub prezesa zarządu nie jest tytułem umożliwiającym korzystanie z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Wchodzące w życie zmiany spowodują, że osoby pełniące funkcję na podstawie powołania będą podlegać składce zdrowotnej wynoszącej 9 procent podstawy. Brak obowiązku opłacania składek społecznych pozostaje bez zmian i ustawodawca nie zapowiada oskładkowania składkami społecznymi wynagrodzenia z tytułu powołania. Zgłaszającym do ubezpieczenia, jak również płatnikiem będzie podmiot wypłacający wynagrodzenia, a zatem spółka.