“Nowy Ład” przynosi w 2022 roku wiele zmian, które dotyczą przede wszystkim sfery podatkowej. To, co zasługuje na uwagę to przede wszystkim ulga dla klasy średniej, która ma spowodować, że osoby z rocznymi dochodami w przedziale od 68.412 do 133.692 „nie stracą” na reformie. Wprowadzona ulga to nic innego, jak możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty określonej wg wzoru wynikającego z ustawy o podatku dochodowym.

W przypadku ulgi dla klasy średniej wyróżniamy 2 progi. Pierwszy z nich to przychody od 68.412 do 102.588. Drugi próg to natomiast przychody od 102.588,01 do 133.692. W zależności od tego, jakie przychody osiągnęliśmy w danym okresie rozliczeniowym, zmieni się wzór do obliczenia ulgi.

Jak wygląda wzór do obliczenia ulgi?

W progu I wzór wygląda następująco: (Przychody z pracy/dochód z działalności x 6,68% – 4 566 zł) / 0,17

Wzór dla II progu: (Przychody z pracy/dochód z działalności x (-7,35%) + 9 829 zł) / 0,17

Należy mieć również na uwadze fakt, że przekroczenie chociaż o grosz górnego pułapu progu dochodowego dla ulgi dla klasy średniej tj. 133 692 zł, całkowicie pozbawia podatnika prawa do korzystania z niej. To samo tyczy się osiągnięcia dochodów poniżej pierwszego progu tj. mniej niż 68 412 zł.