Epidemia COVID-19 sprawiła, że polski rząd przez bardzo długi czas koncentrował się jedynie na chwilowej i doraźnej pomocy przedsiębiorcom. Faktem jest jednak, że tym, co w rzeczywisty sposób pozwoli na racjonalne i efektywne zarządzanie gospodarką jest myślenie strategiczne i długofalowe. Między innymi w tym celu powstał tzw. SLIM VAT. Jego główną genezą jest stworzenie możliwie najbardziej uproszczonego systemu podatkowego, który będzie przejrzysty i łatwy w egzekwowaniu.

Założenia SLIM VAT

Wprowadzone zmiany mają w realny sposób usprawnić wszelkie zobowiązania podatkowe przedsiębiorców, dlatego od tej chwili cały system będzie możliwie najbardziej dostosowany do lokalnej specyfiki państwa. Na uwagę zasługuje również fakt, że powszechne stanie się korzystanie z e-usług administracji, co w znaczący sposób może przyspieszyć i usprawnić składanie różnego rodzaju dokumentów i wniosków urzędowych.

Jakie czekają nas zmiany?

Jedną z głównych zmian jest rezygnacja z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi. W myśl nowych przepisów podatnik może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania oraz VAT należnego już w okresie wystawienia faktury, jednak powinien on posiadać dokument potwierdzający porozumienie z klientem. Wprowadzone zmiany znacznie uproszczą rozliczenia, ponieważ nie będzie już konieczności gromadzenia wszystkich potwierdzeń otrzymania faktury korygującej.

Znaczące zmiany czekają także na przedsiębiorców operujących w różnych kursach walutowych. Nowe przepisy sprawią, że zarówno dokument VAT, jak i PIT oraz CIT będą mogły posiadać jeden wspólny kurs ustalony do rozliczenia konkretnej transakcji.

W ramach nowo obowiązujących przepisów zostanie wydłużony do czterech miesięcy termin odliczenia podatku VAT. Sprawi to, że wyeliminowane zostaną częste korekty składanych deklaracji, a tym samym kolejne czynności administracyjne zostaną w znaczący sposób uproszczone. Ważną informacją jest również fakt, że właściciele firm otrzymają możliwość odliczania VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.