Z dniem 1 stycznia 2021 roku w życie weszły nowe przepisy, które znacząco upraszczają rozliczenie podatku od towarów i usług. Wprowadzono bowiem tak zwany pakiet SLIM VAT. Warto zaznaczyć, że ustawa ta po upływie zaledwie kilku miesięcy doczekała się nowelizacji i obecnie określa się ją mianem “SLIM VAT 2”. Nowe przepisy obowiązują od 1 października 2021 roku, a opracowane zmiany mają na celu przede wszystkim uproszczenie procesów podatkowych.

Znaczące ułatwienie dla dostaw nieruchomości

W myśl ustawy “SLIM VAT” transakcja sprzedaży nieruchomości może korzystać ze zwolnienia z VAT. Dotychczas istniała możliwość zrezygnowania z tego zwolnienia, jednak wówczas konieczne było złożenie odpowiedniego oświadczenia przez obie strony transakcji. Ustawa “SLIM VAT 2” znacząco upraszcza ten proces, gdyż nie ma już obowiązku składania tego konkretnego oświadczenia, o ile odpowiedni zapis znajdzie się w akcie notarialnym.

Uproszczona korekta przeszłych rozliczeń

Na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów prawa podatnik może dokonać odliczenia VAT w okresie rozliczeniowym otrzymania faktury lub w jednym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych. naczej jednak sytuacja wyglądała w przypadku odliczenia podatku naliczonego w drodze korekty deklaracji podatkowej, gdyż w tej sytuacji podatnik był ograniczony wyłącznie do okresu, w którym została wystawiona faktura.

Wraz z wejściem w życie ustawy “SLIM VAT 2” ułatwione zostało dokonywanie odliczenia VAT naliczonego w drodze korekty deklaracji. Od 1 października 2021 roku podatnik będzie mógł dokonać odliczenia VAT w drodze korekty przeszłych rozliczeń zarówno w okresie, w którym została wystawiona faktura, jak i w jednym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych. Znacząco ułatwia to cały proces podatkowy.

Jakie ułatwienia nas jeszcze czekają?

W myśl ustawy “SLIM VAT 2” zmianie uległ także mechanizm podzielonej płatności. Od 1 października 2021 istnieje możliwość uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny. Od stycznia 2022 natomiast podatnik będzie mógł przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT na uregulowanie składek na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Ważną informacją jest fakt, że „SLIM VAT 2” zakłada także wydłużenie z dwóch do trzech lat możliwości skorzystania z ulgi na złe długi.