Jak podało Ministerstwo Finansów, z dniem 30 marca 2021 roku weszło w życie rozporządzenie mówiące o przedłużeniu terminu złożenia deklaracji rocznej CIT-8 za rok 2020 oraz terminu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok. Decyzja ta ma w znaczącym stopniu pomóc przedsiębiorcom oraz księgowym w przygotowaniu właściwego zestawienia kosztów, które będzie pozbawione jakichkolwiek błędów.

Skąd ta zmiana?

Przesunięcie terminu składania deklaracji rocznej CIT za rok 2020 oraz terminu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok jest spowodowane licznymi postulatami ze strony właścicieli zarówno niewielkich firm, jak i bardzo dużych przedsiębiorstw działających na terenie naszego kraju. Biorąc pod uwagę trudną i dynamicznie zmieniającą się sytuację pandemiczną na terenie całej Europy podjęto decyzję o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań i deklaracji.

Nowe terminy składania dokumentów

W przypadku sprawozdań finansowych za rok 2020 zmiany dotyczą zarówno jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji non-profit. Termin składania sprawozdań przez jednostki sektora prywatnego oraz organizacji non-profit został wydłużony o 3 miesiące, natomiast dla jednostek sektora finansów publicznych o 1 miesiąc. Te zmiany mają przede wszystkim pomóc przedsiębiorcom w przygotowaniu pełnej i poprawnie sporządzonej dokumentacji.

W przypadku deklaracji rocznej CIT za 2020 rok termin złożenia tego zeznania został przesunięty o 3 miesiące. W związku z tym podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają czas na przesłanie zeznania do właściwego urzędu skarbowego do końca czerwca 2021 roku. Przesunięciu jednocześnie uległ również termin zapłaty podatku wynikającego z zeznania, w związku z czym podatnicy mają czas na zapłatę podatku do końca czerwca 2021.