Początek roku 2021 przyniósł spore zmiany dla spółek komandytowych. Chodzi przede wszystkim o wprowadzony podatek CIT, któremu podlegają wspomniane spółki mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Nowe przepisy będą obowiązywały od 1 stycznia lub od 1 maja, w zależności od dokonanego wyboru. Spółki komandytowe stały się drugą najpopularniejszą jednostką prawa handlowego. Na przestrzeni ostatnich 10 lat ich liczba wzrosła z 6,5 do 40,5 tysięcy.

Tak duży wzrost liczby spółek komandytowych do 2020 roku był spowodowany przede wszystkim faktem, iż tego typu jednostki organizacyjne podlegały opodatkowaniu wyłącznie na poziomie wspólników, co było bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Jako podstawową zaletę takich spółek wskazuje się możliwość ograniczenia odpowiedzialności wspólników do minimum. Komandytariusze ponoszą bowiem odpowiedzialność za zobowiązania spółki jedynie do wysokości sumy komandytowej. Ponadto, jeśli osoby te wniosą do spółki wkład co najmniej równy sumie komandytowej, będą one całkowicie zwolnione od odpowiedzialności osobistej za zobowiązania.

Podatek CIT w praktyce

Tym, czym charakteryzuje się podatek CIT dla spółek komandytowych jest fakt, że od tej chwili zyski osiągane przez komandytariuszy będą podlegały podwójnemu opodatkowaniu – pierwszy raz w momencie osiągania zysków, natomiast drugi raz w chwili wypłaty należności wspólnikom. Podstawowa stawka podatku wynosi 19 procent, zaś preferencyjna 9 procent. Niższemu oprocentowaniu podlegają przedsiębiorstwa małe oraz firmy dopiero rozpoczynające swoją działalność.

Bardzo ważną informacją jest fakt, że 50 procent przychodów notowanych przez komandytariuszy będzie zwolnionych z podatku, jednak nie może być to więcej niż 60 tys. złotych w roku rozliczeniowym.

Możliwość odroczenia podatku CIT do maja 2021 roku jest podyktowana przede wszystkim chęcią przygotowania przedsiębiorców na wszystkie zmiany związane z nową formą rozliczeń. Jak wynika z przeprowadzonych badań, wiele jednostek organizacyjnych zamierza wykorzystać ten czas na przekształcenie się w spółkę partnerską lub jawną, co uchroni firmę przed dodatkowym podatkiem.