Wraz z początkiem stycznia 2022 roku wprowadzono bardzo istotną zmianę dotyczącą pobierania należności za zakupione towary oraz wykonane usługi. Okazuje się bowiem, iż określona grupa sprzedawców podlega obowiązkowi udostępnienia płatności bezgotówkowych (na przykład poprzez terminal płatniczy). Z konieczności udostępnienia płatności bezgotówkowych wyłączeni są tylko ci przedsiębiorcy, którzy nie muszą prowadzić ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (nie posiadają kas fiskalnych).

Bardzo ważną informacją jest fakt, że przez płatność bezgotówkową nie należy rozumieć wyłącznie terminali płatniczych. Przedsiębiorstwo powinno umożliwić dokonanie płatności w co najmniej jeden z poniższych sposobów: płatność kartą lub smartfonem z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, przelew bankowy lub też z wykorzystaniem coraz popularniejszego i coraz powszechniej stosowanego systemu Blik. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku polskie prawo przewiduje sankcje. Może to być kara finansowa w wysokości 5.000 zł lub odmowa zwrotu różnicy podatku.