Wraz z początkiem lipca w życie weszły nowe przepisy dotyczące stawek VAT. Do tej pory nabywane dobra podlegały klasyfikacji PKWiU 2008 oraz PKWiU 2015. Nowe rozporządzenie nosi nazwę nomenklatury scalonej (CN), a jej głównym zadaniem jest uporządkowanie towarów na potrzeby handlu zagranicznego (zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami). Nomenklatura scalona została opracowana przez Światową Organizację Celną, a nadzór nad przestrzeganiem jej zasad sprawuje Komisja Europejska.

 

Główne założenia nowej matrycy stawek VAT

 

Nowe przepisy mają przede wszystkim zapewnić przejrzystość oraz łatwość stosowania się do przyjętych norm. Stworzone rozporządzenie oznacza zmianę klasyfikacji towarów i usług na potrzeby podatku. Chodzi przede wszystkim o rezygnację z PKWiU 2008, którą teraz zastąpi wspomniana nomenklatura scalona. Nowe przepisy to także uproszczenie stawek podatku VAT. Chodzi przede wszystkim o to, aby jak najwięcej produktów z danej grupy towarowej posiadało tę samą stawkę podatkową, a zatem części motoryzacyjne powinny posiadać ujednoliconą stawkę, podobnie jak wszystkie produkty spożywcze czy artykuły higieniczne.

 

Jakie towary podlegają zmianie stawki VAT?

 

Od 1 lipca wiele artykułów obniży swoją stawkę podatku. Są to przede wszystkim wyroby ciastkarskie, pieczywo, owoce tropikalne i cytrusowe, żywność homogenizowana, a także produkty dla niemowląt i dzieci. Wspomniane towary obniżą stawkę VATu do zaledwie 5 procent. To jednak nie jedyne zmiany, gdyż stawki na wyroby, takie jak drewno opałowe czy też lód spożywczy wzrosną z 8 aż do 23 procent.

 

Wiążące informacje stawkowe

 

W celu ułatwienia wszystkim podmiotom otrzymania informacji na temat stawki podatku została powołana specjalna instytucja. Organ ten przekazuje prawomocne informacje o podatku podlegającemu pod konkretny towar lub usługę. Prowadzone działania mają przede wszystkim pomóc przedsiębiorcom, aby oferowane przez nich dobra zostały w odpowiedni sposób opodatkowane, ponieważ do tej pory pojawiało się w tej kwestii sporo niejasności.