Księga przychodów i rozchodów

Podatkową księgą przychodów i rozchodów nazywamy ewidencję księgową, która umożliwia ujmowanie operacji gospodarczych w formie uproszczonej. W ramach tej ewidencji księgowane powinny być:

 •  wszelkie przychody firmowe,
 • zakup towarów handlowych i produktów niezbędnych do prowadzenia działalności,
 • koszty uboczne związane z zakupami,
 • wynagrodzenia
 • wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dla kogo?

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest obowiązkowe dla osób fizycznych, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy. Jest to także rozwiązanie dla spółek jawnych i cywilnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich.

Warunkiem koniecznym w tym przypadku jest przychód netto ze sprzedaży oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy. Nie może on przekroczyć w polskiej walucie 2 000 000 euro.

Zakres naszych usług

Nasze biuro rachunkowe oferuje szereg usług w zakresie księgowości w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Obejmują one:

 •  prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie rejestrów VAT oraz sporządzanie deklaracji na potrzeby podatku od towaru i usług oraz przygotowanie jednolitych plików kontrolnych JPK,
 • przygotowanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L oraz elektroniczna wysyłka zeznań do urzędu skarbowego,
 • sporządzenie sprawozdań GUS,
 • weryfikacja opłacalności rozliczania się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w porównaniu do rozliczania się na zasadach ogólnych lub rozliczaniu się podatkiem liniowym 19%,
 • bieżące informowanie o wynikach finansowych firmy.

Zasady przechowywania księgi

Należy pamiętać o tym, że księga przychodów i rozchodów powinna być przechowywana w określonym uprzednio miejscu, które podatnik wcześniej wskazuje jako siedzibę firmy. W sytuacji, gdy obsługę księgowości powierza się firmie zewnętrznej, takiej jak nasze biuro rachunkowe, księga może być przechowywana zarówno w naszej siedzibie, jak i w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.