Obecna sytuacja epidemiczna w Polsce spowodowała zamknięcie placówek oświatowych, takich jak uczelnie, szkoły oraz przedszkola. Niestety niewielu rodziców ma warunki, by przestawić się na pracę zdalną, co w połączeniu z brakiem możliwości pozostawienia dziecka z osobą dorosłą, może przysporzyć wiele problemów. Wychodząc naprzeciw tej trudnej sytuacji, rząd postanowił przyznać dodatkowe zasiłki opiekuńcze rodzicom wychowującym dzieci do 8. roku życia. Ważną informacją jest fakt, że aby skorzystać ze świadczenia, rodzice dziecka muszą być objęci ubezpieczeniem chorobowym, a zatem powinni być pracownikami, zleceniobiorcami lub osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą.

 

Jak otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

 

Procedura zgłoszenia jest bardzo prosta i polega na wypełnieniu dokumentu, który musi zostać przekazany płatnikowi składek (pracodawcy lub zleceniodawcy). Wniosek musi zostać zgłoszony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W dobie koronawirusa ważną informacją jest fakt, że można go wysłać za pośrednictwem Internetu. Zasiłek jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki, a na uwagę zasługuje fakt, że dodatkowe 14 dni świadczeń nie wliczają się w ogólny limit 60 dni. Jeśli oboje rodzice pracują, to o wsparcie może ubiegać się jedno z nich, niezależnie od liczby dzieci podlegających świadczeniu.

 

Dla kogo jeszcze dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

 

Ważną informacją jest, że nie tylko rodzice dzieci do 8. roku życia mogą ubiegać się o świadczenia. Wsparciu podlegają także dzieci pełnoletnie posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub też o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Każdemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas niewykonywanej pracy, gdy tylko wyraża on gotowość do wywiązania się z obowiązków, a pracodawca nie zapewnia do tego celu odpowiednich warunków. Często się zdarza, że właściciel firmy chce jak najbardziej przekształcić profil swojej działalności w taki sposób, by pracownicy mogli realizować swoje zadania na przykład poprzez Internet. Jeśli nie jest to możliwe, dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest dla wielu rodzin nieoceniona pomocą.