Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Od października 2019 roku na terenie całego kraju funkcjonuje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Choć działa on już od kilku miesięcy, pełen zakres możliwości pokaże dopiero 13 lipca 2020 roku. To właśnie do tego dnia wszystkie wymagane przepisami prawa...
ZUS od dochodu 01.02.2020

ZUS od dochodu 01.02.2020

Z dniem 1 lutego 2020 jeszcze więcej przedsiębiorców będzie miało możliwość opłacania niższych składek za ubezpieczenia społeczne. To właśnie w tym dniu w życie wejdzie tzw. „mały ZUS plus”, który pozwoli na opłacanie składek proporcjonalnych do przychodu. Program...
Minimalne wynagrodzenie 2020

Minimalne wynagrodzenie 2020

Rok rozpoczął się od podwyżek. Pod wpływem decyzji władz państwa Polskiego zostało podniesione minimalne wynagrodzenie. Innymi słowy, od 1. stycznia 2020 roku, pracownicy zarabiający dotąd odgórnie ustalone minimum na pełen etat dostaną wyższe wynagrodzenie. W...
Rozliczanie straty z lat ubiegłych od 2019

Rozliczanie straty z lat ubiegłych od 2019

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadza z dniem 1 stycznia 2019 r. nowe zasady rozliczania straty podatkowej.  Zmianie ulega treść art. 9 ust. 3 ustawy...
Rozliczanie wydatków eksploatacyjnych od 2019

Rozliczanie wydatków eksploatacyjnych od 2019

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2019 roku możliwość ujmowania wydatków związanych z...
Zmiany w leasingu 2019

Zmiany w leasingu 2019

Co się zmieniło w zakresie leasingu i użytkowania firmowych samochodów osobowych? W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie firmowo (m.in. ewidencja przebiegu tak, jak dla celów VAT) kosztem nadal jest 100% wydatków eksploatacyjnych, m.in. paliwo. W przypadku aut...