Aktualności

Nowa matryca stawek VAT

Nowa matryca stawek VAT

Wraz z początkiem lipca w życie weszły nowe przepisy dotyczące stawek VAT. Do tej pory nabywane dobra podlegały klasyfikacji PKWiU 2008 oraz PKWiU 2015. Nowe rozporządzenie nosi nazwę nomenklatury scalonej (CN), a jej głównym zadaniem jest uporządkowanie towarów na...

Sprawozdanie finansowe za 2019

Sprawozdanie finansowe za 2019

Każda firma zobligowana do prowadzenia ksiąg rachunkowych i prowadząca działalność w 2019 roku ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok. Powinno ono zostać sporządzone najpóźniej do końca 3. miesiąca roku następującego po roku podatkowym, z kolei...

Koronawirus a dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Koronawirus a dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Obecna sytuacja epidemiczna w Polsce spowodowała zamknięcie placówek oświatowych, takich jak uczelnie, szkoły oraz przedszkola. Niestety niewielu rodziców ma warunki, by przestawić się na pracę zdalną, co w połączeniu z brakiem możliwości pozostawienia dziecka z osobą...

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Od października 2019 roku na terenie całego kraju funkcjonuje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Choć działa on już od kilku miesięcy, pełen zakres możliwości pokaże dopiero 13 lipca 2020 roku. To właśnie do tego dnia wszystkie wymagane przepisami prawa...

Obowiązkowy split payment

Obowiązkowy split payment

Z dniem 1 listopada 2019 roku w życie wszedł tak zwany obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności). Polega on na rozdzieleniu płatności za fakturę na dwie części – kwotę netto oraz podatek VAT konkretnej transakcji. Kwota brutto trafia na rachunek...

ZUS od dochodu 01.02.2020

ZUS od dochodu 01.02.2020

Z dniem 1 lutego 2020 jeszcze więcej przedsiębiorców będzie miało możliwość opłacania niższych składek za ubezpieczenia społeczne. To właśnie w tym dniu w życie wejdzie tzw. „mały ZUS plus”, który pozwoli na opłacanie składek proporcjonalnych do przychodu. Program...

Minimalne wynagrodzenie 2020

Minimalne wynagrodzenie 2020

Rok rozpoczął się od podwyżek. Pod wpływem decyzji władz państwa Polskiego zostało podniesione minimalne wynagrodzenie. Innymi słowy, od 1. stycznia 2020 roku, pracownicy zarabiający dotąd odgórnie ustalone minimum na pełen etat dostaną wyższe wynagrodzenie. W...

Rozliczanie straty z lat ubiegłych od 2019

Rozliczanie straty z lat ubiegłych od 2019

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadza z dniem 1 stycznia 2019 r. nowe zasady rozliczania straty podatkowej.  Zmianie ulega treść art. 9 ust. 3 ustawy...

Rozliczanie wydatków eksploatacyjnych od 2019

Rozliczanie wydatków eksploatacyjnych od 2019

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2019 roku możliwość ujmowania wydatków związanych z...

Zmiany w leasingu 2019

Zmiany w leasingu 2019

Co się zmieniło w zakresie leasingu i użytkowania firmowych samochodów osobowych? W przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie firmowo (m.in. ewidencja przebiegu tak, jak dla celów VAT) kosztem nadal jest 100% wydatków eksploatacyjnych, m.in. paliwo. W przypadku aut...

Likwidacja kilometrówki dla samochodów prywatnych od 2019 roku

Likwidacja kilometrówki dla samochodów prywatnych od 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy związane ze zmianami w rozliczaniu prywatnych samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przez podatników. Jedną z tych zmian jest likwidacja kilometrówki dla samochodów prywatnych. Czy w związku z...